PERSONLIG INFORMATION

Fyll i dina uppgifter

Flygdetaljer

Ange information om flyg

Fyll i datum och tid när ni beräknar ankomst till parkeringen.

TJÄNSTER LISTA:


Laddning elbil

250 SEK

Avisning (bilen inomhus sista dagen)

250 SEK

Standardtvätt

Cold degreasing, external hand washing with shampoo, window cleaning, rim washing and drying.

300 SEK

Premium tvätt

Standard + Fly rust, asphalt removal, washing of and between door edges.

550 SEK

Guldtvätt

Standard + Premium + Quick Wax

650 SEK

Standardtvätt + invändig handtvätt

Cold degreasing, exterior hand wash with shampoo, window cleaning, rim wash and drying + interior hand wash

450 SEK

Premiumtvätt + invändig handtvätt

Standard + Fly rust, asphalt removal, washing of and between door edges + interior hand wash

700 SEK

Guldtvätt + invändig handtvätt

Standard + Premium + Quick wax + inside hand wash

800 SEK

Handtvätt inuti

Interior cleaning, Vacuuming, Window cleaning, Cleaning of and between door edges, Carpet cleaning, Dashboard cleaning, Wiping

350 SEK

Basrekonditionering

Asphalt removal, Fly rust, Cleaning of and between door edges, Wheel wash, Hand wash with shampoo, Cold degreasing, Interior hand wash, Polishing, Machine wash, Engine wash

2200 SEK

Komplett rekonditionering

Asphalt removal, Fly rust, Cleaning of and between door edges, Wheel wash, Hand wash with shampoo, Cold degreasing, Interior hand wash, Polishing, Machine wash, Engine wash, Dry cleaning seats

3100 SEK

Byta till vinterdäck

350 SEK

Prenumerera
Prenumerera mig till ett nyhetsbrev
Landvetter Parkering AB
Landvetter Parkering AB
Landvetter Parkering • 2024 © Copyright Landvetter Parkering AB. { Creative Brackets AB - Digital Byrå }